Bedrijfsrecherche

Drievoudige borging
ICT
Privacy
Beschikbaarheid

Transparantie
Controle huidige procedures.
C-PRO privacy statement.

Kennis van zaken
Ruime Expertise en ervaring
Kennis wet-, recht- en jurisprudentie


C-Pro voert in opdracht onderzoek uit naar strafbare-, onrechtmatige- en ongewenste gedragingen, zoals:

- Fraude- en diefstalonderzoek
- Diefstal bedrijfsgegevens
- Misbruik concurrentiebeding

Voornoemde gedrag kan vaak grote gevolgen voor uw onderneming hebben. Naast de directe gevolgschade, kan de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten worden verstoord en het onderlinge wederzijdse vertrouwen worden aangetast.

Primair is een onderzoek gericht op het vaststellen van een incident en de toedracht.
Aanvullend kunnen wij u adviseren hoe u maatregelen kunt treffen om herhaling te voorkomen.
Secundair kan het van belang zijn te onderzoeken wie er bij het incident betrokken zijn of waren.

Uniek in Screening

In samenwerking met onze partner biedt C-Pro een unieke geautomatiseerde screeningsfaciliteit, via haar online portal. Hiermee kunnen bijvoorbeeld HR afdelingen, personeelsconsulenten en uitzendbureaus op zes verschillende niveaus een on-line screening uitvoeren.

C-Pro kan ook achtergrondonderzoeken uitvoeren naar toekomstige zakenpartners en ondernemingen. Dit is altijd een op maat uitgevoerde screening.

C-Pro garandeert uiteraard altijd de integriteit van de verworven informatie.